BACK-END

 • Мови PHP та С# із застосуванням патернів проектування
 • Фреймворк .NET:
  • Web API 2.0 – REST сервіси
  • WebForms, MVC – розробка веб-додатків
  • WCF – сервіси для підтримки різних протоколів (SOAP/REST/…)
 • Фреймворк Yii2 для великих проектів:
  • застосовується компонентна, модульна архітектура;
  • версійність БД за допомогою міграцій;
  • за допомогою інтерналізації i18n реалізуємо багатомовність;
  • ActiveRecord для об’єктної роботи з даними;
  • застосовується інтеграція з різними сторонніми сервісами
 • В якості БД застосовуємо Mysql, MongoDB, PostgreSQL, MS SQL:
  • застосовується нормалізація, денормализация даних в залежності від вимог;
  • реплікації;
  • застосування індексів, InnodDB;
  • побудова складних запитів;
  • MongoDB застосовується у вузькоспеціалізованих випадках для зберігання «потоку даних».
 • Системи контролю версій:
  • Subversion для підтримки legacy code;
  • Mercurial, Git для комндної роботи з моделлю для командной работы с моделью розгалуження master, develop, task. Bitbucket, GitHub.